indexW ramach projektu zostały ogłoszone trzy konkursy dla studentów interesujących się tematyką ekoinnowacyjności. Do konkursów można zgłaszać autorskie projekty dotyczące pomysłów na ekoinnowacyjne produkty i rozwiązania oraz na ich promowanie. Ich przedmiotem są również prace dyplomowe tematycznie powiązane z kampanią.

Projekt „Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem!” stanowi ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną, której zasadniczym celem jest popularyzacja ekoinnowacyjności i uwzględniania aspektów związanych z ochroną środowiska w działalności innowacyjnej, co z założenia powinno sprzyjać zwiększeniu innowacyjności polskiej gospodarki.

W zakres projektu „Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem!” wchodzą następujące zadania:
  • działanie na rzecz wzrostu świadomości społeczeństwa w zakresie procesu tworzenia ekoinnowacji oraz ich znaczenia w rozwoju kraju i gospodarki,
  • promowanie ekoinnowacji jako szansy na wprowadzenie w życie zasad zrównoważonego rozwoju,
  • uświadamianie przedsiębiorców w zakresie korzyści, związanych z prowadzeniem działalności w zgodzie ze środowiskiem,
  • nawiązywanie współpracy pomiędzy nauką a biznesem w zakresie ekoinnowacyjności,
  • prezentowanie sukcesów w zakresie tworzenia ekoinnowacji.

Projekt „Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem!” skierowany jest do studentów i absolwentów studiów bez względu na kierunek studiów. Głównym warunkiem uczestnictwa jest powiązanie z tematem projektu - ekoinnowacyjnością. Do punktów projektu przewidzianych dla studentów i absolwentów studiów wyższych zaliczają się m.in.:
  • konkurs „Ekoinnowacje w kadrze”– dotyczy studentów i absolwentów uczelni wyższych mieszkających na terenie Polski, którzy nie ukończyli 35 roku życia. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie filmu promującego ekoinnowacje. Konkurs rozpoczyna się 20 czerwca 2014 roku. Termin nadsyłania zgłoszeń to 30 czerwca 2015 roku. Więcej informacji o tym konkursie znajduje się w zakładce konkursy.
  • konkurs „Od kreacji do ekoinnowacji” – skierowany jest do studentów i absolwentów uczelni wyższych, mieszkających na terenie Polski, którzy nie ukończyli 35 roku życia. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie innowacyjnych i przyjaznych środowisku produktów i rozwiązań. Konkurs rozpoczyna się 20 czerwca 2014 roku. Termin nadsyłania zgłoszeń to 30 czerwca 2015 roku. Więcej informacji o tym konkursie znajduje się w zakładce konkursy
  • konkurs „Ekoinnowacje nie tylko na papierze”– obejmuje absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich wyższych uczelni w Polsce, którzy obronili swoją pracę w latach akademickich wskazanych w regulaminie. Przedmiotem konkursu jest praca licencjacka, inżynierska lub magisterska poświęcona innowacjom, które poprawiają efektywność wykorzystania zasobów naturalnych w gospodarce, zmniejszają negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko, a także wzmacniają odporność gospodarki na presje środowiskowe. Konkurs rozpoczyna si 20 czerwca 2014 roku. Termin nadsyłania zgłoszeń to 15 lipca 2015 roku
  • konferencja podsumowująca - konferencja ta odbędzie się we wrześniu 2015 roku jako wydarzenie podsumowujące cały projekt. Podczas spotkania eventowego nastąpi rozstrzygnięcie konkursu „Ekoinnowacje nie tylko na papierze” i wręczenie nagród laureatom. Ponadto w ramach tego wydarzenia zaplanowano serię wykładów tematycznych.
  • biuletyny, strona internetowa projektu – studenci mogą korzystać z informacji ukazujących się na niniejszej stronie internetowej projektu oraz z ośmiu biuletynów przewidzianych do opublikowania w ramach projektu. Biuletyny będą dla czytelników darmowe i powszechnie dostępne na stronie internetowej projektu oraz będą dystrybuowane podczas wydarzeń organizowanych w ramach projektu.
Więcej informacji na stronie http://ekoinnowator.ue.poznan.pl/index.php

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->