Nowe centrum technologii w PoznaniuW Poznaniu oficjalnie otwarto Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii. Przedsięwzięcie było jednym z kluczowych projektów w europejskim Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. WCZT, powstałe dzięki zaangażowaniu całego poznańskiego środowiska naukowego, będzie pełnić funkcję multidyscyplinarnego ośrodka służącego rozwojowi zaawansowanych technologii.

WCZT posiada niezwykle rozbudowaną infrastrukturę i dysponuje pełnym zapleczem technicznym oraz wykwalifikowaną kadrą pracowników. Poznańskie instytucje naukowe będą mogły realizować tutaj ambitne programy badawcze, również we współpracy z przedsiębiorstwami.

Z ośrodka skorzysta pięć poznańskich uczelni i cztery instytuty Polskiej Akademii Nauk, które wspólnie tworzą Konsorcjum WCZT. Nowa platforma otwiera szansę współpracy badawczej dla ok. 200-300 doktorantów i magistrantów z jednostek zaangażowanych w przedsięwzięcie. Ale oprócz instytucji naukowych, inicjatywa posłuży również innowacyjnym firmom jako centrum badawczo-rozwojowe.

W Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii prowadzone będą m.in. badania nad syntezą wysokoprzetworzonych chemikaliów czy nanomateriałami. Znajdą one zastosowanie m.in. w chemii bioorganicznej i biotechnologii, farmacji, medycynie i diagnostyce medycznej, agrotechnice i rolnictwie, a także przemyśle spożywczym.

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->