Rekrutacja krok po kroku na studia I stopnia na Politechnice PoznańskiejChcesz studiować na jednej z najlepszych polskich uczelni o profilu technicznym? Zdobyć gruntowne wykształcenie i kompetencje cenione na rynku pracy? Wybierz studia na Politechnice Poznańskiej! W tym artykule pokażemy Ci jak w prosty sposób zapisać się na wymarzony kierunek.

Krok pierwszy
Kandydat zapoznaje się z obowiązującymi Uchwałami dotyczącymi rekrutacji, Harmonogramem rekrutacji oraz informacją o Opłacie rekrutacyjnej.

Krok drugi
Rejestracja elektroniczna – Kandydat rejestruje się w systemie rekrutacyjnym:
  • podaje swoje dane osobowe i edukacyjne (wyników egzaminu maturalnego nie muszą wpisywać osoby, które w Deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia)
  • ustala preferowaną kolejność kierunków, na które ubiega się o przyjęcie. Jest to lista, gdzie Kandydat ustala w kolejności wybrane przez siebie kierunki. W elektronicznej rekrutacji Kandydat jest kwalifikowany tylko na jeden kierunek – ten, który znajdował się najwyżej na indywidualnej liście preferencji. W przypadku, gdy Kandydat posiadał wyższe preferencje, zostaje tam wpisany na miejsce rezerwowe
  • w przypadku gdy studia prowadzone są w języku polskim i angielskim, deklaruje preferowany język, w jakim zamierza odbyć studia
  • wgrywa zdjęcie do systemu rekrutacyjnego

Krok trzeci
Opłata rekrutacyjna – dla każdego Kandydata generowany jest indywidualny numer konta bankowego, na które uiszcza się opłatę. Kandydat wnosi jedną opłatę rekrutacyjną. W przypadku kierunków dla których obowiązują różne opłaty, wnosi opłatę wyższą. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Krok czwarty
Egzamin z rysunku (2 sesje rysunkowe) – dotyczy wyłącznie kierunku Architektura na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia prowadzonych na Wydziale Architektury.

Krok piąty
Weryfikacja danych – przed zakończeniem terminu rejestracji należy sprawdzić, czy w systemie rekrutacyjnym pojawiła się wpłacona kwota oraz czy wprowadzone dane są kompletne – wymaga to ponownego zalogowania się w systemie.

Krok szósty
Ogłoszenie wyników – udostępnienie Kandydatom w systemie rekrutacyjnym wyników kwalifikacji:

  • Status ZAKWALIFIKOWANY – oznacza, że po dostarczeniu wymaganych dokumentów Kandydat zostanie przyjęty na pierwszy rok studiów.
  • Status REZERWOWY – oznacza, że po dostarczeniu wymaganych dokumentów Kandydat nadal ma szansę być przyjętym na ten kierunek. Przyjęcie to może nastąpić wówczas, gdy po dostarczeniu dokumentów przez Kandydatów, zostaną tam wolne miejsca.
  • Status NIEZAKWALIFIKOWANY – oznacza, że Kandydat nie jest brany pod uwagę przy przyjęciu na ten kierunek.

Dla Kandydatów, którzy nie zostali przyjęci na żaden z wybranych przez siebie kierunków studiów, przewiduje się drugą turę rekrutacji oraz możliwość poszerzenia swoich preferencji o kierunki, na których będą wolne miejsca. Komunikat zostanie ogłoszony w Aktualnościach rekrutacji.

Krok siódmy
Składanie dokumentów – Kandydat składa komplet dokumentów w wiązanej teczce w Centrum Dydaktycznym Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, znajdującym się przy ul. Berdychowo 4 w Poznaniu. Wydruk podania na studia – Kandydat loguje się do systemu rekrutacyjnego i drukuje jedno podanie wraz z opisem teczki, który należy nakleić na teczkę z dokumentami. Podanie musi być własnoręcznie podpisane. Wydruk podania będzie możliwy po zakończeniu rejestracji elektronicznej.

Krok ósmy
Publikacja list przyjętych na studia w Politechnice Poznańskiej.

Wysyłanie:
  • pisemnych decyzji o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia
  • informacji o numerze konta, na które należy uiścić opłatę za legitymację studencką
  • skierowanie do lekarza medycyny pracy (dotyczy wyłącznie kierunków: architektura, budownictwo, budownictwo zrównoważone (Sustainable Building Engineering), inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria farmaceutyczna, inżynieria środowiska, technologia chemiczna, technologie ochrony środowiska) - zaświadczenie od lekarza medycyny pracy należy dostarczyć na spotkanie organizacyjne.

Krok dziewiąty
Kandydat wpłaca opłatę za legitymację.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->