Współczesne laboratorium medyczne to wielki i samodzielny organizm. Oczywiście nie funkcjonuje w oderwaniu od prac szpitalnego personelu medycznego. Warto jednak wiedzieć, że dawno minęły już czasy, w których sprzęt laboratoryjny to mikroskop i kilka odczynników. Dzisiejsze pracownie analityczne to skomputeryzowane i wyposażone w najnowocześniejsze technologie laboratoria. Wraz z opisanymi tu przemianami, znacznemu wzrostowi uległy wymagania stawiane kandydatom do pracy w tego typu placówkach. Studia w zakresie analityki medycznej to świetny pomysł na medyczny zawód przyszłości.


Hobby kandydata na Analitykę Medyczną: biologia, biologia i jeszcze raz biologia

Nie zapominaj, że studia na omawianym tu kierunku mają charakter medyczny. Wiedza i umiejętności nie przychodzą zbyt łatwo studentom takich dziedzin, dlatego uczelnie wymagają od kandydatów świetnego przygotowania w zakresie biologii, chemii czy fizyki. Wszystkie te dziedziny stanowią podstawę wiedzy, która niezbędna jest do zrozumienia złożonych procesów biologicznych, zachodzących w organizmie człowieka.

Studiować Analitykę medyczną

Wielu uczniów szkół średnich, którzy zamierzają wybrać ten kierunek zastanawia się poszukując odpowiedzi na pytanie "jak będzie na studiach?". Aby choć częściowo odpowiedzieć na to pytanie zajrzyjmy w program zajęć. Znajdziemy tam przedmioty takie jak:
  • histologia;
  • hematologia;
  • toksykologia;
  • mikrobiologia;
  • biofizyka;
  • biochemia;
  • serologia grup krwi;
  • farmakologia.
W jaki sposób będzie przekazywana wiedza z tych dziedzin? Studia medyczne to studia, w trakcie których nauka odbywa się przez praktykę. Adepci Analityki medycznej spędzają długie godziny w specjalistycznych pracowniach, laboratoriach i na praktykach. Oczywiście nie byłoby studiów bez wykładów i seminariów. Wykładowcy dość często sprawdzają wiedzę, dlatego raczej nie można liczyć na dłuższe przerwy w nauce.

Analityk medyczny na rynku pracy

Pierwszym i głównym miejscem zatrudnienia osób o tej specjalności są laboratoria w szpitalach i innych placówkach ochrony zdrowia. Studia są tak zaplanowane, by ich absolwent mógł dobrze odnajdywać się w codziennych obowiązkach laboranta. Praca w szpitalu to jednak tylko jedna z wielu możliwości. Nawet doświadczeni analitycy medyczni otrzymują dość często oferty pracy w sektorze handlowym branży medycznej.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->