Lubisz przedmioty ścisłe (matematykę i fizykę), ale interesują Cię też zjawiska zachodzące w organizmach żywych? Zamiast wkuwać wolisz rozumieć? Szukasz studiów, dzięki którym nauczysz się krytycznego myślenia, budowania hipotez, analizy faktów? Chcesz robić w życiu rzeczy nowatorskie, wykraczające daleko poza przeciętność? Jeśli na te pytania odpowiadasz "tak", to kierunek biofizyka molekularna i komórkowa będzie właściwym wyborem.


Fizyka medyczna to dział fizyki wykorzystujący metody fizyczne w zastosowaniach medycznych (diagnostyka, terapia, rehabilitacja). Studia na kierunku Fizyka Medyczna umożliwiają wykształcenie wykwalifikowanej kadry, która znajduje zatrudnienie w państwowych i prywatnych placówkach służby zdrowia. Absolwenci fizyki medycznej znajdą pracę w ośrodkach onkologicznych oraz w innych placówkach służby zdrowia, w których coraz częściej w nowoczesnej diagnostyce i terapii medycznej wykorzystuje się spektroskopię jądrową i rentgenowską, rezonans magnetyczny oraz pola magnetyczne i mikrofale.

W trakcie studiów:

Student zdobywa wiedzę w zakresie:
- podstaw fizyki, poszerzoną w zakresie fizyki promieniowania jonizującego, 
- medycyny - wiedza o tym, jak jest człowiek zbudowany (anatomia prawidłowa), jak funkcjonuje (fizjologia) i jak choruje (patofizjologia i podstawy medycyny klinicznej),
- aparatury medycznej używanej w diagnostyce lekarskiej w szpitalach, ośrodkach zdrowia, przychodniach lekarskich jak i metod fizycznych stosowanych w diagnostyce medycznej oraz w radioterapii,
- umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacyjnych przetwarzania danych, obliczeń numerycznych (rozumienia formuł i rozumienia błędów obliczeń zwłaszcza przy szacowaniu dawek), konstrukcji modeli matematycznych i stosowania właściwych metod statystycznych.
 
Podstawowe przedmioty kierunkowe:
anatomia, fizjologia, biofizyka - czyli podstawowe wiadomości w zakresie budowy i funkcji życiowych człowieka, z naciskiem na fizyczne aspekty funkcjonowania człowieka,
aparatura medyczna - jak zbudowane są i jak działają aparaty radiologiczne, radioterapii onkologicznej, medycyny nuklearnej, i inna aparatura elektromedyczna: fizjoterapii, EKG, EEG, EMG, hemodializy, promieniolecznictwa dermatologicznego,
kontrola jakości w: radiologii, radioterapii i medycynie nuklearnej,
radiobiologia, dozymetria i ochrona radiologiczna.

Po studiach:
Absolwenci tych studiów mają odpowiednie kwalifikacje do stosowania nowoczesnych metod fizycznych w diagnostyce i terapii medycznej, opartej na osiągnięciach współczesnej fizyki promieniowania jonizującego i niejonizującego. Absolwenci powinni być w życiu zawodowym partnerami lekarzy, wskazywać na te dziedziny współczesnej fizyki, które w wyniku ciągłego rozwoju znajdują zastosowanie we współczesnej diagnostyce i terapii medycznej. Możliwość prowadzenia badań naukowych pozwala absolwentom na opracowywanie nowych rozwiązań technicznych mających na celu polepszanie skuteczności diagnozowania i terapii.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->