Studia na tym kierunku pozwolą Ci zdobyć umiejętności projektowania i monitorowania stanu warunków pracy, organizacji pracy i zachowań pracowników, w celu zapobiegania i eliminowania wypadków, awarii i chorób zawodowych. Dowiesz się, jak prowadzić szkolenia i dokumentacje BHP. Ponadto będziesz potrafił wykonać analizy bezpieczeństwa i ryzyka, skontrolować przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa, higieny oraz warunków pracy. Dlaczego warto je wybrać i jakie przedmioty i zajęcia są realizowane w ramach programu studiów? Sprawdź! 

W trakcie studiów:
Przedmioty nauczania realizowane na kierunku Inżynierii bezpieczeństwa pracy (grupa przedmiotów ogólnych i kierunkowych): matematyka, fizyka, chemia, informatyka, grafika inżynierska, mechanika, wytrzymałość materiałów, analiza ryzyka, psychologia i socjologia, prawo krajowe i międzynarodowe, logistyka w bezpieczeństwie, organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, organizacja systemów ratownictwa, skutki zagrożeń, metody ilościowe i jakościowe oceny ryzyka, monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa, modelowanie zagrożeń, jakość systemów, kontrola i audyt, inżynieria bezpieczeństwa technicznego, techniczne systemy zabezpieczeń, środki bezpieczeństwa i ochrony, procesy informacyjne, bezpieczeństwo informacji, nauka o materiałach, konstrukcja maszyn, mechatronika, termodynamika i mechanika płynów, ergonomia i fizjologia w bezpieczeństwie pracy, matematyczne wspomaganie decyzji, zarządzanie jakością, współczesne problemy bezpieczeństwa, statystyka opisowa, projektowanie systemów bezpieczeństwa, modelowanie wymagań na systemy bezpieczeństwa, systemy eksperckie, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

Po studiach:
Absolwenci są przygotowani do rozwiązywania zadań w zakresie bezpieczeństwa we wszystkich sektorach gospodarki i administracji oraz do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w tej dziedzinie.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->