Na kierunku Nawigacja poznasz zasady określania pozycji i trajektorii ruchu w celu zagwarantowania bezpieczeństwa obiektów i środków lokomocji. To kierunek szkolący w zakresie zarządzania ludźmi i nawigacji, zmierza do zapewniania bezpieczeństwa ludziom i pojazdom znajdującym się na trasach środków lokomocji. Jest to nauka łącząca w sobie zagadnienia matematyki i fizyki, dobrze więc, by kandydaci na kierunek nawigacja byli przygotowywani do tego, że większość zajęć programowych odbywa się właśnie na bazie tych dwóch przedmiotów. Zapraszamy do dalszej lektury!

Warto też, aby kandydat posiadał umiejętność analizowania, logicznego myślenia i wyciągania wniosków, a także orientację przestrzenną, nastawioną na przewidywanie zdarzeń.

W trakcie studiów:

Studenci kierunku nawigacja zdobywają umiejętności z zakresu obiektów, środków transportu i komunikacji. Uczą się wykorzystywania typowych urządzeń nawigacyjnych, interpretacji wyników pomiarów oraz oceny poprawności funkcjonowania i szacowania błędów urządzeń. Studia kształcą specjalistów posiadających biegłość w dziedzinie określania pozycji oraz wyboru właściwej trajektorii w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w złożonych sytuacjach środowiskowych oraz w przypadku zagrożenia kolizją. Na program studiów składają się treści podstawowe: matematyki, fizyka, elektrotechnika i elektronika, automatyka, konstrukcja maszyn i grafika inżynierska, informatyki oraz treści kierunkowe: urządzenia nawigacyjne, systemy satelitarne w nawigacji, meteorologia, bezpieczeństwo nawigacji, systemy informacji przestrzennej, systemy transportowe, eksploatacja techniczna środków transportu.

Po studiach:

Absolwenci kierunku Nawigacja, w zależności od specjalności mogą znaleźć zatrudnienie:
- jako oficerowie na statkach morskiej floty handlowej,
- w firmach hydrograficznych,
- w przedsiębiorstwach projektujących, organizujących, zabezpieczających i wspomagających funkcjonowanie infrastruktury nawigacyjnej,
- w firmach związanych z żeglugą śródlądową,
- w wydziałach bezpieczeństwa administracji właściwej dla procesów komunikacyjnych i transportowych,
- w przedsiębiorstwach komunikacyjnych i transportowych,
- w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych, centrach dystrybucyjnych i logistycznych oraz firmach współpracujących z szeroko rozumianym międzynarodowym sektorem transportu i obrotu towarowego, a także podejmować własną działalność gospodarczą.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->