Słuchacz kierunku Optometria uzyska wiedzę w zakresie biologiczno-chemicznych podstaw nauk o zdrowiu, pozna podstawowe zagadnienia biologii molekularnej oraz podstawowe zagadnienia chemii fizycznej, nieorganicznej i organicznej. Zaznajomi się z budową anatomiczną, będzie potrafił opisać budowę histologiczną narządów wewnętrznych oraz podstawowe funkcje fizjologiczne człowieka. Będzie potrafił opisać materiały i metody stosowane do obróbki elementów optycznych, szkieł okularowych oraz soczewek kontaktowych. Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj dalej!
W trakcie studiów:
Przedmioty na kierunku Optometria:
- Optyka geometryczna
- Biologia
- Anatomia
- Fizjologia
- Podstawy fizyki ogólnej
- Ruch jako profilaktyka chorób zawodowych
- Nauka o zachowaniu człowieka
- Biologiczne podstawy chorób cywilizacyjnych
- Praktyka w zakładzie optycznym

Student pozna także podstawowe prawa optyki, szczególnie optyki geometrycznej, elementy układów optycznych i przyrządy optyczne oraz wady odwzorowań optycznych. Nauczy się opisywania podstawowych właściwości optycznych układu wzrokowego w normie i przy odstępstwach od normy oraz pozna sposoby optycznej korekcji niemiarowości wzroku z uwzględnieniem widzenia obuocznego.

Po studiach:
Wiedza i praktyczne umiejętności absolwenta Optometrii dają możliwość wykonywania zawodu optyka okularowego. Absolwent będzie posiadał predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi w różnym wieku i z różnymi defektami wzrokowymi oraz wiedzę i umiejętności do propagowania zachowań prozdrowotnych w profilaktyce narządu wzroku. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do pracy w: zakładach optycznych, zakładach projektujących lub produkujących soczewki oraz sprzęt optyczny, firmach dystrybuujących produkty optyczne, w tym soczewki i urządzenia.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->